Operační léčba

Operační léčba

Individuální předoperační příprava s naplánováním vhodného operačního termínu s výběrem operatéra (artroskopické výkony, operace ruky, nohy, totální endoprotéza kyčle kolena). Odrážky: pravidelné kontroly u lékaře v nadstandardních termínech; zvolení termínu operace; výběr lékaře, který operaci provede.