Vzdělání

MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

2018               Ukončen doktorský studijní program na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, disertační práce: Vybrané aspekty selhávání TEP kolenního kloubu

2016                Atestace z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

2003-2010      Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství

1995-2003      Osmileté Biskupské gymnázium Ostrava-Zábřeh

1990-1995      Základní škola Ostrava-Moravská Ostrava

Publikace v odborných časopisech

 • Holinka M, Gallo J, Zapletalová J, Pavličný R. Analýza nákladů spojených s reoperacemi TEP kolena. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL. 85, 2018, p. 418 – 42.
 • Závodský I., Pavličný R., Holinka M. Krátkodobé výsledky náhrady kořenového kloubu palce ruky Ivory®. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL., 85, 2018, p. 130 – 136.
 • Holinka M, Gallo J, Pavličný R. Výskyt a progrese časných radiolucentních linií kolem TEP kolenního kloubu. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2017;84(5):347-354.
 • Holinka M, Gallo J, Tozzi I, Zvonař M, Filip M, Kristiníková J, Pavličný R. POROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD K POSÍLENÍ STABILIZAČNÍCH SVALŮ BEDERNÍ PÁTEŘE U VERTEBROGENNÍCH PACIENTŮ. Rehabil. fyz. Lék. 2017;2:84-98.
 • Gallo J, Panacek A, Prucek R, Kriegova E, Hradilova S, Hobza M, Holinka M. Silver Nanocoating Technology in the Prevention of Prosthetic Joint Infection. Materials (Basel) [online]. 2016;9(5):337 [cit. 2018-03-05].
 • Holinka M, Gallo J, Zapletalová J. SONOGRAFICKÉ POSOUZENÍ STABILIZAČNÍCH SVALŮ BEDERNÍ PÁTEŘE U VERTEBROGENNÍCH PACIENTŮ. Rehabil. fyz. Lék. 2016;2:64-73.
 • Gallo J, Lužná P, Holinka M, Ehrmann J, Zapletalová J, Lošťák J. Přínos Morawietzovy klasifikace k hodnocení periprotetických tkání. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2015;82(2):126-34.
 • Gallo J, Holinka M, Moucha CS. Antibacterial surface treatment for orthopaedic implants. Int J Mol Sci. 2014;15(8):13849-80.
 • Gallo J, Goodman SB, Konttinen YT, Wimmer MA, Holinka M. Osteolysis around total knee arthroplasty: a review of pathogenetic mechanisms. Acta Biomater. 2013;9(9):8046-58.
 • Kozák M, Gallo J, Langová K, Holinka M. Hodnocení výsledků náhrady předního zkříženého vazu pomocí alogenního štěpu ze šlachy m. tibialis anterior. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2013;80(1):47-52.
 • Tozzi di Angelo I, Prochazka V, Holinka M, Zapletalova J. Endosonography versus endoscopic retrograde cholangiopancreatography in diagnosing extrahepatic biliary obstruction. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011;155:339-46.
 • Tozzi I, Procházka V, Holinka M, Zapletalová J, Vinklerová I. Srovnávací studie detekce a vyhodnocování velikosti jícnových varixů s využitím radiální endosonografie s frekvencí 12 a 20 MHz vs ezofagogastroduodenoskopie. Vnitr Lek. 2008;54:597-603.
 • Kylarová D, Vrchovecký J, Holinka M, Erdösová B. The occurrence of c-myc, p53 and Bcl-2 family proteins in the early phase of development of duodenal epithelium. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2004;148:229-32.

Seznam přednášek na odborných fórech

 • Holinka M. Konference ANGIS 2.-3.12.2016 Brno. Degenerativní změny páteře: možnosti nefarmakologické léčby.
 • Holinka M. Konference ANGIS 11.-12.11.2016 Hradec Králové. Degenerativní změny páteře: možnosti nefarmakologické léčby.
 • Holinka M. Konference ANGIS 21.-22.10.2016 Plzeň. Degenerativní změny páteře: možnosti nefarmakologické léčby.
 • Holinka M. Konference ANGIS 7.-8.10.2016 Ostrava. Degenerativní změny páteře: možnosti nefarmakologické léčby.
 • Holinka M. Konference ANGIS 27.-28.5.2016 České Budějovice. Degenerativní změny páteře: možnosti nefarmakologické léčby.
 • Holinka M. Konference ANGIS 13.-14.5.2016 Zlín. Degenerativní změny páteře: možnosti nefarmakologické léčby.
 • Holinka M. Konference ANGIS 1.-2.4.2016 Olomouc. Degenerativní změny páteře: možnosti nefarmakologické léčby.
 • Holinka M. Konference ANGIS 18.-19.3.2016 Praha. Degenerativní změny páteře: možnosti nefarmakologické léčby.
 • Holinka M. Konference ANGIS 26.-27.2.2016 Ústí nad Labem. Posílení stabilizačních svalů v prevenci a léčbě degenerativních změn páteře.
 • Holinka M. Konference ANGIS 6.-7.11.2015 Plzeň. Posílení stabilizačních svalů v prevenci a léčbě degenerativních změn páteře.
 • Holinka M. Konference ANGIS 16.-17.10.2015 Hradec Králové. Posílení stabilizačních svalů v prevenci a léčbě degenerativních změn páteře.
 • Holinka M. Konference ANGIS 10.-11.4.2015 Olomouc. Posílení stabilizačních svalů v prevenci a léčbě degenerativních změn páteře.
 • Holinka M. Konference ANGIS 20.-21.3.2015 Praha. Posílení stabilizačních svalů v prevenci a léčbě degenerativních změn páteře.
 • Holinka M. Konference ANGIS 6.-7.3.2015 České Budějovice. Sonografické posouzení efektu svalové stabilizace páteře.
 • Holinka M. Konference ANGIS 20.-21.2.2015 Ústí nad Labem. Sonografické posouzení efektu svalové stabilizace páteře.
 • Holinka M. VI. Multioborové neuochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium. 23.-24.1.2015. Sonografické posouzení efektu svalové stabilizace páteře u vertebrogenních pacientů.
 • Holinka M. Analýza periprotetických tkání pomocí Morawietzovy klasifikace. XXII. Frejkovy dny 19.-20.6. 2014.
 • Holinka M. Hodnocení periprotetických tkání dle Morawietzovy klasifikace. Konference vědeckých prací studentů DSP 9. -10.9. 2014.
 • Holinka M. Multioborové sympozium Lázně Bělohrad 11.-12.9. 2014. Porovnání vybraných konzervativních přístupů v léčbě degenerativních onemocnění páteře.  
 • Holinka M. Vbočený palec – Hallux valgus. Karviná. Seminář nadačního fondu Medicus s názvem „Vybrané kapitoly z ortopedie.“ 10.4.2013.
 • Holinka M. Pooperační rehabilitace po revizní totální endoprotéze kolenního kloubu. Karviná.  V. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny 20.-21.1.2012.